Home
  Grußwort
Adler
 
 

OFERTA DE BURSE

Institutul de Romanistică, Universitatea din Leipzig anunță un concurs pentru acordarea unei burse de doctorat absolvenților din Republica Moldova

Concursul este anunțat în cadrul proiectului științific:
Limbă și identitate în situații de multilingvism
Individualitate lingvistică în regiunile multinaționale din Europa de Est

La concurs pot participa absolvenți ai următoarelor facultăți:

- Facultatea de Litere sau de Filologie (Lingvistică / Sociolingvistică și Literatură);

- Facultatea de Istorie
Cerințele față de candidații la o bursă de doctorat:

- studii superioare;

- vîrsta: preferabil pînă la 32 ani

- cunoașterea limbilor:
a) română și rusă (limba scrisă și limba vorbit㠖 foarte bine);
b) germană (cunoștințe de baz㠖 minimum 100 ore);
c) engleză sau franceză (citit).

Candidații urmează să depună următoarele acte:
- curriculum vitae
- diplomă de studii superioare (copie)
- o scurtă scrisoare de solicitare a bursei de doctorat
- un exposeu a proiectului de doctorat (5-8 pagini) în limitele proiectului “Limbă și identitate...”. Informații despre proiect pot fi solicitate prin e-mail: dumbrava@rz.uni-leipzig.de
- o recomandare de la un profesor universitar din Republica Moldova *aceste documente se depun în două exemplare în limba germană.
- copia lucrării de diplomă (rezumat) sau un articol științific (publicat sau bun pentru tipar).

Cererile (și dosarele) de solicitare a bursei de doctorat pot fi expediate pînă la data de 01.03.2003 pe următoarea adresă:

Prof. Dr. Klaus Bochmann
Institut für Romanistik
Universität Leipzig
Beethovenstr. 15
D-04107 Leipzig
Deutschland
prin e-mail: bochmann@rz.uni-leipzig.de sau dumbrava@rz.uni-leipzig.de

Bursa de doctorat se acordă pe o perioadă de 30 luni. Termenul de examinare a dosarelor – pînă la 1 Martie 2003.